Zonnepark Raalte

Zonnestroom levert vooralsnog een relatief bescheiden bijdrage aan de productie van duurzame energie in Nederland. In Nederland kennen we vooral toepassingen op daken en aan gevels. Verdere opschaling van de technologie en de energietransitie vragen meer dan de beschikbare ruimte op en aan gebouwen. In omringende buurlanden is de ontwikkeling van zonneparken al langer praktijk. De laatste jaren zijn zonneparken (>1ha) echter ook steeds vaker te zien in Nederland.

Eén van de redenen is de doelstelling om binnen Nederland in 2023 minimaal 16% aan duurzame energie te produceren. In 2030 zelfs 70%.  Op dit moment is 7,4% van ons energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

0,6% van het totale energieverbruik is in Nederland afkomstig uit zonne-energie (2019, Centraal Bureau voor de Statistiek). Dit betekent dat we de hoeveelheid duurzame energie met een 62,6% moeten verhogen in tien jaar tijd; er is dus nog een lange weg te gaan. Om de ambitieuze doelstellingen te bereiken kunnen we niet om het grootschalige zonnepark heen. Grootschalige zonneparken kunnen hiertoe op een relatief korte termijn een grote bijdrage leveren.

De realisatie zoals bijvoorbeeld zonneparken, betekent dat voor veel burgers de energie transitie ook letterlijk zichtbaar wordt door veranderingen in het bestaande landschap.

De plaatsing van zonnepanelen op daken heeft in nationaal- en regionaal beleid een grote voorkeur. Echter zijn PV-dak installaties verhoudingsgewijs circa 30% duurder dan grondgebonden zonneparken. De energieproductie van deze kleinschaliger PV-installaties is daarnaast veel geringer dan een zonnepark.

Waar vroeger grootschalige zonneparken vaak niet rendabel waren, heeft de huidige Nederlandse subsidieregeling hier verandering in gebracht. Door gebruik te maken van het SDE+, en in het vervolg van 2020 het SDE++ programma, zijn nu ook grootschalige projecten rendabel.

Daarnaast kan een grondgebonden zonnepark in korte tijd een veel grotere bijdrage leveren aan de bovengenoemde energiedoelstellingen dan ‘roof-topinstallaties’, maar met een minder grote ruimtelijke en visuele impact dan bijvoorbeeld windmolens. Het is bovendien de verwachting dat tegen de tijd dat de eerste grondgebonden zonneparken ontmanteld zullen moeten worden i.v.m. de levensduur van de panelen (na circa 25 jaar), er een onuitputtelijke, circulaire oplossing voor grootschalige, duurzame energie-opwek gevonden is.

Kenmerken van zonneparken

  • Zonneparken zijn geluid- en emissievrij.
  • De bouwperiode bedraagt minder dan 4 maanden met zo min mogelijke overlast in de zin van geluid en toegang voor voertuigen.
  • Geen gebruik van permanente betonnen funderingen.
  • Geen grondbewerking en minimale menselijke tussenkomst gedurende 25 jaar.
  • De grond kan zich herstellen van eerdere landbouwactiviteiten en een nieuw ecosysteem voor kleine dieren zal ontstaan.
  • Case studies van andere zonneparken hebben een significante toename van biodiversiteit aangetoond.
  • Alle onderdelen zijn 100% milieuvriendelijk, volledig te verwijderen en recyclebaar na de exploitatie periode.