Zonnepark Raalte

De planlocatie ligt aan de Sumpelweg, zuidelijk van het dorp Raalte en wordt omringd door agrarisch landschap. In oostelijke richting wordt het plangebied begrensd door de provinciale weg N332. Ten westen van het plan gebied ligt de N348. Zuidwestelijk ligt het dorp Wesepe en zuidoostelijk Heeten.

De eerste keuze die voor af gaat aan het bouwen van een zonnepark, is de wens om door middel van een grootschalig grondgebonden zonnepark schone energie op te wekken. Daarnaast gelden er natuurlijk ook verschillende criteria waar de gekozen locatie aan dient te voldoen. Deze locatie leent zich zeer goed voor een zonnepark door de zonnebestraling die per m2 te verwachten valt, daarnaast is er weinig schaduw die belemmering veroorzaakt. De kavels worden de laatste jaren gebruikt als grasland.

Waarom deze locatie?

De gemeente Raalte heeft de ambitieuze doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst significant te verhogen. Dit is in navolging van provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld in een poging minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Buiten alle technische en economische afwegingen die ten grondslag liggen aan een zonnepark is de beschikbaarheid het meest doorslaggevende aspect. Indien een locatie niet beschikbaar is stopt het daar reeds. Een opsomming waarom deze locatie is gekozen:

  • Mogelijkheid om impuls aan bestaande landschap te geven;
  • Mogelijkheid om ruimte te geven aan recentere vormen van landgebruik en deze te koppelen aan het bestaande landschap;
  • Mogelijkheid op verbetering ecologische diversiteit;
  • Langdurige pauze van intensieve landbouw en geen gebruik van kunstmest. Dit maakt de grond aantrekkelijker voor flora en fauna;
  • In overeenstemming met provinciaal en gemeentelijk beleid;
  • De ambitieuze doelstellingen van de gemeente Raalte voor duurzame energie.