Zonnepark Raalte

Kronos Solar hecht grote waarde aan maatschappelijk draagvlak voor onze projecten, en daarmee het vroegtijdig inzetten van een traject ten behoeve van procesparticipatie.

Middels deze online weg willen wij u de mogelijkheid geven actief mee te denken aan het ontwerp van het zonnepark, wij horen het graag wanneer u ideeën of suggesties heeft over de landschappelijke inpassing. Dit betreft bijvoorbeeld naast mogelijke afscherming van het zonnepark ook de verbinding met recreatie of informatievoorziening rondom het park. De weergegeven plannen zijn enkel een eerste idee, nog niets is definitief.

Daarnaast willen wij u uitnodigen na te denken over mogelijke wensen rondom (financiële) participatie aan het project. Laat hier a.u.b. weten waar uw voorkeur naar uit gaat om te participeren!

Heeft u specifieke ideeën? Laat het ons dan via de website weten, of neem contact met ons op voor een persoonlijk telefoongesprek.

We hopen dat wanneer het COVID-19 virus is ingedamd, alsnog een publieke informatieavond te kunnen organiseren om het project en de vorderingen ervan te kunnen toelichten.