Zonnepark Raalte

Over Zonneparken

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een “tafel” (stellage) en worden, omwille van de hoogste zon opbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens écht groene stroom aan particulieren en bedrijven

De beoogde locatie wordt door Kronos Solar middels een locatiescan getoetst. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de afstand tot woningen, grondeigenschappen, formaat, aanwezigheid van netaansluiting en het huidige gebruik van het perceel.
De locatie in Raalte leent zich zeer goed voor een zonnepark door de zonnebestraling die per m2 te verwachten valt.

Dit gebeurt ook maar levert bij lange na niet genoeg energie op, om de doelstellingen te halen. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden.  

Zonnepanelen zijn ontworpen met een speciale coating die zorgt voor het absorberen van zonnestralen. Dit betekent dat reflectie zoveel mogelijk wordt voorkomen omdat dit een verlies van potentiële energie inhoudt. In een vergelijkend onderzoek naar veelvoorkomende reflectieve oppervlakten is daarom ook te zien dat zonnepanelen minder licht reflecteren dan bijvoorbeeld staal, standaard glas, of plastic. De reflectie van een zonnepaneel is vergelijkbaar met dat van glad water.

Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

In geval van ontwikkeling tot zonnepark wordt door de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning verleend als uitzondering op het geldende bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning wordt meestal verleend voor een periode van 25 jaar. Wanneer na het verlopen van deze vergunning het perceel ontmanteld wordt geldt op het stuk grond weer de oorspronkelijke bestemming. Een alternatieve mogelijkheid waar de gemeente voor kan kiezen is om de bestemming te veranderen van “agrarisch” naar “agrarisch + zonnepark”. In dat geval is het dus een toevoeging op de bestaande bestemming in het geldende bestemmingsplan, en zoals aan de naam reeds te zien is valt de agrarische bestemming niet weg. De procedure voor de aanvraag van de vergunning alsmede de ontmanteling van het stuk grond zijn taken die Kronos Solar op zich neemt.

De zonnepanelen staan op afstand van de grond en de zon kan het maaiveld nog steeds bereiken. Er is daarom geen verlies van vruchtbaarheid van het land. Terwijl het park in werking is vindt er wildgroei van gewassen plaats, en ontstaan nieuwe ecosystemen van kleine dieren. Op deze manier krijgt de grond tijd om te herstellen van eerdere landbouwactiviteit, wat de vruchtbaarheid verder ten goede komt. Kronos Solar neemt contractueel de verantwoordelijkheid op zich het land na de periode van ingebruikname (20-25 jaar) weer terug te leveren in de staat waarin het verkregen werd.

De meeste mensen willen liever niet op zonnepanelen uitkijken. Om die reden plaatsen wij gevarieerde, streekeigen beplanting rondom het park die de panelen uit het zicht laat.  Tevens kunnen vogelhuisjes geplaatst worden op de transformatorhuisjes en andere structurele elementen in het park. Er is ruimte voor het plaatsen van bijenkasten, en/of het laten grazen van schapen. Voor eventuele andere ideeën staan we ook open. De inpassing van het zonnepark in het landschap gebeurt volgens gemeentelijke en provinciale voorschriften en in samenwerking met landschapsarchitecten.

Zonder zonnepark
Afgeschermd zonnepark

Over Zonnepark Raalte

U kunt contact opnemen met ons via het contact formulier via de website. Ons hoofdkantoor is gevestigd in München. U kunt ons ook bellen.

Telefoon: +49 (0)89 8905 7080

De gemeente Raalte heeft de ambitieuze doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst significant te verhogen. Dit is in navolging van provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld in een poging minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 25 jaar. Daarna wordt het zonnepark opgeruimd en krijgt het terrein haar oude bestemming/gebruik terug. Wellicht dat de nieuwe bomen of natuuroevers kunnen blijven bestaan, hier wordt naar gekeken.

De exacte kabel route wordt vastgelegd door de netbeheerder. Hiervoor vraagt de netbeheerder een aparte vergunning voor aan. De route wordt in samenspraak met de gemeente Raalte afgestemd.

De doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn hoog: de gemeente wil energie-neutraal zijn in 2030. Een zonnepark van deze grootte stelt de gemeente in staat een flinke stap te zetten in de richting van het behalen van deze doelstellingen.

Kronos Solar komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar al jarenlang een bestendige markt voor de opwekking van zonne-energie bestaat. Kronos Solar realiseert zonneparken op weide-, braakliggende en voormalige industriegebieden.

Kronos is één van de snelstgroeiende ontwikkelaars op de markt en actief op 4 continenten, in 9 verschillende landen. Waaronder vooral Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland. Er zijn reeds meer dan 60 zonneparken ontwikkeld en heeft een slagingspercentage in het verkrijgen van de juiste vergunningen van meer dan 90%.

Kronos’ succes is gebaseerd op een directe verbinding met lokale belanghebbenden van onze projecten en een scherpe blik op kwaliteit en kosteneffectiviteit. Als onafhankelijke ontwikkelaar is Kronos Solar in staat de meest geschikte locaties, technologieën en partners te combineren om zo verantwoorde, duurzame zonne-energie projecten te kunnen realiseren.

Vanwege de complexiteit van de projecten kiest Kronos Solar ervoor om van A tot Z betrokken te zijn en daarbij veel aandacht te besteden aan samenwerking met lokale partijen en een duurzame landschappelijke inpassing zodat ook meerwaarde voor de omgeving ontstaat.

Meer informatie kunt u vinden op de website.

Over Participatie

U kunt contact opnemen met ons via het contact formulier via de website. Ons hoofdkantoor is gevestigd in München. U kunt ons ook bellen.

Telefoon: +49 (0)89 8905 7080

Ja! Een goed draagvlak voor dit zonnepark is voor ons van groot belang. Zo willen we u bijvoorbeeld hier al goed informeren.

Kijk voor alle participatie mogelijkheden op deze pagina.