Kunnen er geen zonnepanelen op daken worden geplaatst?

Dit gebeurt ook maar levert bij lange na niet genoeg energie op, om de doelstellingen te halen. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden.  

Geplaatst in .