23 oktober 2019

Bijeenkomst:

Tijdens deze bijeenkomst waren Kronos Solar, de landschapsarchitect van Kronos Solar, en een aantal omwonenden aanwezig. Er waren diverse vragen vanuit de buurt over de verschillende aspecten van het zonnepark.

 • Waarom wordt het zonnepark niet verplaatst naar een andere locatie?
  Kronos zou een zonnepark graag bouwen op de “perfecte” locatie, waar niemand er op tegen is. Echter, deze locatie bestaat waarschijnlijk niet, omdat iedere locatie eigen problemen heeft. Daarnaast moeten we voor het ontwikkelen van een zonnepark een overeenkomst hebben met een grondeigenaar. Dit is het geval op deze locatie, en niet op andere locaties.
 • Wat zijn de milieu-gevolgen van een zonnepark?
  De onderdelen van het zonnepark bestaan uit niet-uitlogende materialen. Op de printplaten binnen in de panelen zijn kleine stukjes lood aanwezig. Dit komt alleen in de grond terecht wanneer een gebroken paneel voor langere tijd aan de elementen wordt blootgesteld, zoals bijvoorbeeld op een vuilstort. In ons park monitoren we de panelen, en eventuele kapotte panelen worden zo snel mogelijk vervangen en gerecycled.
 • Wat gebeurt er na 25 jaar met de panelen?
  Na de looptijd van het zonnepark worden de panelen gerecycled. Kronos heeft hiertoe een opruimplicht, welke in een overeenkomst met de gemeente wordt vastgelegd. Deze afspraken worden geborgd bij de gemeente Raalte.
 • Hoe zit het met geluid?
  De omvormerstations die in het park gebruikt worden produceren weinig geluid, onderzoek wijst uit dat dit geluid niet ver draagt. De omvormerstations worden zoveel mogelijk midden in het park geplaatst, zo ver mogelijk verwijderd van woningen. We verwachten dus geen geluidsoverlast. Mocht dit nodig zijn, dan bestaan er nog mogelijkheden om de geluidsproductie verder te beperken. We hebben ook omvormers die in stiltegebieden mogen worden toegepast.
 • Hoe zit het met reflectie?
  Zonnepanelen zijn ontworpen om zoveel mogelijk licht op te nemen in plaats van te reflecteren. Teveel reflectie betekent een inefficiënt paneel, en is dus onwenselijk.  Landschappelijke inpassing zal enige reflectie voor het grootste deel onzichtbaar maken.
 • Hoe gaan we om met natuurschade?
  Panelen en paneelconstructies zijn ontworpen om de elementen te kunnen weerstaan. Dit betekent zaken als wind, regen, hagel, sneeuw en blikseminslag.
 • Is afvloeiing van warm water vanaf de panelen naar de omliggende sloten een probleem?
  Dit is niet anders dan afvloeiing van warm water vanuit andere bronnen, zoals de regen die van een dak vloeit nadat dit door de zon is verhit. Daarnaast produceren zonnepanelen niet optimaal op het moment dat ze warmte afgeven, dus dit is niet aan de orde.
 • Hoeveel hectare is er nodig?
  Dit is afhankelijk van het aantal MW dat we kunnen opwekken, wat weer afhankelijk is van de efficiëntie waarmee we een gebied kunnen inrichten. We verwachten zelf als minimum zo’n 11-13ha nodig te hebben. Echter willen we meer opwekken dan het minimum, om de kosten adequaat te dekken. Daarnaast is er aanvullende ruimte nodig voor de landschappelijke inpassing.
 • Welk percentage van het park zal voor inpassing worden gebruikt?
  Dit verschilt per project, en is afhankelijk van de locatie, ecologie, beleid, wensen omwonenden etc. Gemiddeld ligt het rond de 10-20%.
 • Welke inspraakmogelijkheden bestaan er voor omwonenden?
  Het participatietraject is het belangrijkste inspraakmoment voor omwonenden. Hierin kunnen specifieke wensen kenbaar gemaakt worden door met ons in gesprek te gaan over wat er wel of niet mogelijk is. Buiten dit traject bestaan de reguliere inspraakmomenten, zienswijzen, bezwaar en beroep.
 • Hoe gaan we om met waardeverlies van woningen van omwonenden?
  In het geval van waardevermindering kunnen omwonenden een beroep doen op de Planschade regeling. De waardevermindering moet dan wel via een taxatierapport worden onderbouwd.
 • Hoe gaan we om met de beleidseis voor 50% participatie?
  De details van de financiële participatie zijn op dit moment nog niet bekend, omdat deze afhangen van het SDE traject. Kronos biedt diverse participatiemogelijkheden, zoals investeringen en donaties. In navolging van de beleidseis zal 50% van het zonnepark voor deze participatie worden opengesteld. De details van de financiële participatie zullen in een later stadium van de projectontwikkeling verder worden besproken.
 • Hoe bepaalt de gemeente wie er als belanghebbende wordt gerekend bij de behandeling van zienswijzen?
  Alle ingediende zienswijzen moeten door de gemeente worden behandeld.
 • Bij het Endona zonnepark is nauwelijks landschappelijke inpassing toegepast. Hoe doet Kronos dit?
  Kronos is aanwezig met landschapsarchitect om verschillende mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing te presenteren. Het idee is dus om de inpassing in samenspraak met de omwonenden uit te voeren.
Geplaatst in .