11 oktober 2019

Eerste ontwerp zonnepark:

Samen met een gekwalificeerd landschapsarchitect is  een eerste voorstel ontworpen. Dit betreft een eerste opzet, welke wordt voorgelegd aan betrokken partijen zoals gemeenten en omwonenden.

Geplaatst in .